2D KÓD DATAMATRIX

Datamatrixový kód je navržen k uložení velkého množství informací na malém prostoru a jde o 2D maticový kód. Je možné uložit až 80 znaků v kódu vyznačeném mikroúderem a až 500 znaků při použití laseru, přičemž velikost symbolu je proměnná v rozmezí strany čtverce až do 35cm. To znamená, že teoreticky je možná informační hustota až 108 znaků na čtvereční centimetr, ale v praxi to bude nižší z důvodu omezení rozlišení značicí technologie.


Tento kód má několik zajímavostí, například symbolika není dekódována z jednoho bodu, ale z relativní pozice, proto není výsledný kód tolik citlivý na chyby vzniklé chybami v tisku tak jako čárové kódy. Způsob kódování a hlavně jeho neuspořádanost neboli rozptýlení dat, zajištuje přečíst kód, i když je část kódu odtržena! Pro určení polohy a hustoty záznamu kódu slouží proužky dvou okrajů symbolu Datacode vytištěné jako pevné a zbývající dva okraje jsou tišteny jako série stejně vzdálených čtvercových bodů.


Kód má několik pod označení, jako je například ECC 00 až ECC 140, což jsou první instalace a používají jako kódování konvoluci. Druhou skupinou je ECC 200 a tato už používá Reed Solomonovy korekce chyb. Maximální kapacita symbolu ECC 200 je 3116 číselných cifer nebo 2335 alfanumerických znaků a vložená informace je zde zakódovaná až 4x, takže i při značném poškození kódu je informace uchována.


Čtení se provádí CCD kamerou nebo CCD skenerem ze vzdálenosti 0 až 914 mm, při běžné rychlosti čtení 5 symbolů za sekundu.

Speciální čtečky 2-D kódu:
 • Vysoká spolehlivost až 99,8%
 • Ruční i stacionární
 • Ochranný gumový kryt proti nárazu
 • Připojení pres USB
 • čtení při kontrastu až do 20%
 • Rychlost 5x čtení za sekundu
 • Určeny pro průmyslové aplikace
Ukázka ruční speciální čtecka na 2D DATAMATRIX kód.
Stacionární čtecka 2D DATAMATRIX kódu.
Vlastnosti 2-D kódu značeného laserovými systémy:
 • Do čtverce 2x2mm lze uložit až 150 znaků
 • Informaci lze do čtverce uložit až 4x
 • Kód lze až do 65% odstranit (poškodit) a je pořád čitelný
 • Umožňuje kontrastní popis
Ukázka 2D DATAMATRIX k´du značeného laserem.
Ukázka DATAMATRIX kódu vysoké kvality. Informace je zde uložena až 4 křát.
Vlastnosti 2-D kódu značeného mikroúderovými systémy:
 • Do čtverce 2x2mm lze uložit až 50 znaku
 • Informaci lze do čtverce uložit až 4x
 • Kód lze až do 65% odstranit (poškodit) a je pořád čitelný
 • Speciální čtecky rozpoznají i nekontrastní 2-D kód třeba černý kód na černém plastu
Ukázka DATAMATRIX kódu mikroúderovou technologií.
DATAMATRIX na válcové ploše - mikroúderová technologie.

Porovnání technologií MIKROÚDER & LASER ve značení 2-D kódu:

ukázka

  MIKROÚDER
 • nekontrastní značení
 • značí kulaté body (obtížnější čitelnost)
 • pomalejší značení
 • značí materiál do 64HRC
 • neodebírá materiál
 • při značení musí být díl fixován
 • jednodušší pro integraci do linky
 • nižší náklady na provoz
Speciální mikroúder urcení na značení kvalitního 2-D kódu datamatrix. Automatické nastavování v ose "Z".
Speciální certifikace UID.

       LASER

 • kontrastní značení
 • značí čtvercové body (snadná čitelnost)
 • rychlé značení
 • není omezen tvrdostí materiálu
 • odebírá povrchovou vrstvu
 • značení dílu bez fixace
 • náročnější pro integraci do linky
 • vyšší náklady na provoz
Datamatrix mikroúderovou technologií.
Ukázka značení 2D kódu DATAMATRIX.

 

MARKSYS s. r. o.  Cihlářská 627, 344 01 Domažlice, Tel.: +420 379 778 541, E - mail: marksys@marksys.cz
Doporučujeme: Bazény // Tvorba webových stránek AiVision